เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
คุณสมบัติ : เพศ/อายุ : ชาย / หญิง อายุ 28 - 33 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
ประสบการณ์การทำงาน : สายงานบัญชี ( เจ้าหนี้ + ต้นทุนสินค้า) ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ธุรกิจ Trading / Retail / POS)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office (Excel / Word / Outlook ใช้ได้ดีคล่องแคล่ว) : Accounting Software / ERP / POS

ภาษา : ภาษาอังกฤษ (พอใช้)
อื่นๆ

: มีความละเอียดรอบคอบ
: มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
: สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี
: พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
: มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
: มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี

หน้าที่โดยสังเขป :
1 ตรวจสอบเอกสารการซื้อสินค้า (รายละเอียดสินค้า พร้อมเงื่อนไข)
2 บันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้การค้า
3 บันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้การค้า
4 จัดทำรายการสินค้าคงเหลือ
5 บันทึกบัญชีรายได้จากการส่งเสริมการขายค้างรับ Accured Rebate (พร้อมตรวจสอบรายละเอียด)
6 จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ (AP aging report)
7 จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุสินค้า
8 เข้าใจกระบวนการบัญชีต้นทุนสินค้า
9 เข้าใจกระบวนการภาษีมูลค่าเพิ่ม
10 ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ
11 เข้าใจกระบวนการบันทึกบัญชีและเข้าใจกระบวนการปิดงบการเงิน
12 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 

ช่องทางการสมัครงาน สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร: 02-007-2900 ต่อ 51
E-mail: hr@vskautoparts.com

2. สมัครออนไลน์
กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์ CV ได้ที่ https://www.vskautoparts.com/form/78/applyjob

Powered by MakeWebEasy.com