หัวหน้าฝ่ายการเงิน


ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงิน
คุณสมบัติ : เพศ/อายุ : ชาย / หญิง อายุ 30 - 38 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาการเงิน/บัญชี)
ประสบการณ์การทำงาน : สายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี (ธุรกิจ Trading / Retail / POS)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office (Excel / Word / Outlook ใช้ได้ดีคล่องแคล่ว) : Accounting Software / ERP / POS

ภาษา : ภาษาอังกฤษ (พอใช้)
อื่นๆ
: มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
: สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี
: พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
: มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
: มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี

ภาษา : ภาษาอังกฤษ (พอใช้)
อื่นๆ : มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
: สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี
: พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
: มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
: มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี

หน้าที่โดยสังเขป :
1 ควบคุมเงินสดย่อย
2 ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ
3 ตรวจสอบทะเบียนเช็คจ่าย
4 ตรวจสอบรายงานทะเบียนเช็ครับ
5 ตรวจสอบรายงานเงินสดรับประจำวัน
6 ตรวจสอบรายงานนำฝากเช็คประจำวัน
7 จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconcile(>10 บัญชี)
8 จัดทำรายงาน Cashflow (Cash-in-flow / Cash-out flow)
9 จัดทำรายงานประมาณงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งรายงานเปรียบเทียบ
10 จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน
11 จัดทำเอกสารเงินกู้ธนาคาร เช่น P/N
12 จัดทำเอกสารชำระเงินต่างประเทศ (T/T,D/A,D/P,L/C,T/R)
13 จัดทำเอกสารซท้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้า Forward Contract
14 เข้าใจกระบวนการบันทึกบัญชีและเข้าใจกระบวนการปิดงบการเงิน
15 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ช่องทางการสมัครงาน สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร: 02-007-2900 ต่อ 51
E-mail: hr@vskautoparts.com

2. สมัครออนไลน์
กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์ CV ได้ที่ https://www.vskautoparts.com/form/78/applyjob

Powered by MakeWebEasy.com