เจ้าหน้าที่การเงิน


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
คุณสมบัติ :
เพศ/อายุ : ชาย หญิง อายุ 28 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาบัญชี/การเงิน)
ประสบการณ์การทำงาน : สายงานการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี

ภาษา : ภาษาอังกฤษ (พอใช้)
อื่นๆ

: มีความละเอียดรอบคอบ
: สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี
: พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
: มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
: มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี 

หน้าที่โดยสังเขป :
1 ดูแลวงเงินสดย่อย 
2 จัดทำเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ
3 จัดทำรายงานทะเบียนเช็คจ่าย
4 จัดทำรายงานทะเบียนเช็ครับ
5 จัดทำรายงานเงินสดประจำวัน (พร้อมกระทบยอด)
6 นำฝากเช็คและเงินสด และจัดทำรายงาน พร้อมบันทึกบัญชี
7 จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร BANK RECONCILE (>10 บัญชี)
8 เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน CASH FLOW( CASH-IN FLOW/ CASH-OUT FLOW)
9 จัดเตรียมข้อมูลการจัดทำรายงานงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งรายงานเปรียบเทียบ
10 ประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
11 จัดทำเอกสารเงินกู้ธนาคาร เช่น P/N
12 จัดทำเอกสารชำระเงินต่างประเทศ ( T/T,D/A,D/P,L/C,T/R)
13 เข้าใจกระบวนการบันทึกบัญชีและเข้าใจกระบวนการปิดงบบัญชี
14 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

ช่องทางการสมัครงาน สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร: 02-007-2900 ต่อ 51
E-mail: hr@vskautoparts.com

2. สมัครออนไลน์
กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์ CV ได้ที่ https://www.vskautoparts.com/form/78/applyjob


Powered by MakeWebEasy.com