ยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม! สะสมคะแนนแลกสินค้ามากมาย

 

 

เงื่อนไขกิจกรรม

1. ซื้อสินค้าทั่วไปครบทุก 1,000 บาท ได้รับ 1 คะแนน
2. ซื้อสินค้ากลุ่มแท้ห้าง น้ำมัน และแบตเตอรี่ทุกชนิดครบทุก 5,000 บาท ได้รับ 1 คะแนน
3. ระยะเวลาสะสมคะแนน 1 ก.พ. - 12 เม.ย. 2561
4. ลูกค้าเครดิตต้องชำระค่าสินค้าก่อนจึงสามารถรับสินค้าพรีเมียมได้
5. หากลูกค้าลืมนำคูปองสะสมคะแนนมา สามารถนำใบเสร็จมายื่นที่บู ธกิจกรรม
เพื่อให้ จนท.เซ็นต์หรือประทับตราที่ ใบเสร็จทุกครั้ง และต้องนำใบเสร็จที่มี
ลายเซ็นต์หรือตราประทับมายื่นด้วยในครั้งถัดไปเพื่อรวม คะแนน
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแป ลงสินค้าพรีเมี่ยม (ในมูลค่าที่เท่ากัน)
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

รายการของสมนาคุณและคะแนนที่ใช้แลก

 

Powered by MakeWebEasy.com